Tietosuoja

Tietosuoja

Vaasan Mailan Juniorit ry on sitoutunut suojaamaan pelaajien, valmentajien, tuomareiden, seuran jäsenten ja yhteistyökumppaneiden yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Keräämme käyttäjästä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerromme tietoja kerätessämme mitä tietoja edellytetään ja mitkä tiedot käyttäjä voi antaa halutessaan. Keräämme pelaajien antamia tietoja mm. jäsenmaksujen laskuttamista varten, jäsenmäärän raportointia varten avustushakemusten yhteydessä, seuran yhteydenpitoa varten, lisenssejä varten ja leirien ja muiden kilpailutapahtumien ruokailua varten.

Käyttäjien antamiin tietoihin kuuluvat mm.

- yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alaikäisen pelaajan huoltajan yhteystiedot)

- henkilötunnus ja vakuutusnumero Suomen Pesäpalloliiton edellyttämää pelaajalisenssiä varten

- joukkueen harjoituksissa suoritettavien testien tulokset

- osallistumistiedot (osallistuu / ei osallistu) joukkueen yhteisiin harjoitus- tai ottelutapahtumiin

- asiakassuhdetta koskevat tiedot kuten yhteistyökumppanin tai pesiskouluosallistujan laskutus- ja maksutiedot

- kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

- muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muuten kuin viranomaisten näin vaatiessa tai mikäli laskujen perintä siirretään perintäyritykselle. Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Käsittelemme myös alle 18-vuotiaiden henkilötietoja. Vanhemmilta kerätään suostumus alaikäisten lasten osalta.

Lisätietoja vaasanmailan.juniorit@gmail.com